دکتر علیرضا هارونی

بازگشت به صفحه اصلی
علیرضا هارونی
علیرضا هارونی

دکتری مدیریت صنعتی گرایش مالی

اطلاعات شخصی دکتر علیرضا هارونی

 • علایق شخصی : عارضه يابی و تحلیل عملکردهای مالی سازمان-بهره وری و استراتژی های مالی
 •  محیط های کاری مورد علاقه : پویا و رشد پذیر
 •  ويژگی های شخصی :علاقمند به فعالیت های تحلیلی در حوزه
 • مشاوره مدیريتی – مالی و مالیاتی 
 • حسابرسی داخلی ، مشاوره استراتژیک
 • اجرای پروژه های بهبود سازمانی

ایمیل : Esfahanali@gmail.com

شماره تماس : 09103010286

تاریخ تولد : 1353/02/23

 

سوابق تحصیلی دکتر علیرضا هارونی

 •  POST DBA دانشگاه تربیت مدرس تهران ( در حال تحصیل )
 •  دکتری رشته مديريت صنعتی گرایش مالی ( آزمون جامع گذرانده شده )
 •  کارشناسی ارشد رشته مديريت صنعتی گرايش تولید

سوابق آموزشی دکتر علیرضا هارونی

 • دانشگاه المهدی سپاهانشهر- تدريس بهره وری سازمانی1391 – 1392
 •  سازمان دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد- دانشکده سما – تدريس اصول سرپرستی 1392
 • دانشگاه امین شهر فولاد شهر-تدريس تحقیق در عملیات-1392
 •  سیتکو – تدريس امور مالی برای کار آفرينان-1391-1389
 •  دانشگاه آزاد نجف آباد اصول حسابداری 1398
 • برگزاری سمینارهای مالی در مرکز کار آفرينی دانشگاه اصفهان و خانه جوان و کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان
  1397-1399
 •  دانشگاه آزاد نجف آباد- مديريت استراتژی 1401
 •  مدرس پنج ستاره استاد بانک در حوزه مديريت و مالی

مقالات علمی و پژوهشی دکتر علیرضا هارونی

 • مقالات ISIوisc : پنج مقاله
 • مقالات علمی پژوهشی : نه مقاله

سوابق کاری دکتر علیرضا هارونی

 •  امور حسابداری و مالی تولیدی ملزومات اتومبیل کسب و کار خانوادگی (1373-1382)
 • مدیر عامل و مدیر مالی و عضو هیات مدیره شرکت آروین تجهیز سپاهان طراحی وتولید تجهیزات صنعت نفت گاز
  و پتروشیمی( 1382-1394 )
 • مشاور مالی و مالیاتی ثابت باشگاه مشاوران شبکه پژوهش و فن آوری دانشگاه صنعتی اصفهان و اتاق بازرگانی و
  دانشگاه اصفهان( از 1395تا کنون )
 • تنظیم صورت های مالی و اظهار نامه و الیحه مالیاتی و ارایه خدمات مشاوره مالی به سازمانهای مختلف از جمله
  شرکت های: حنانه – موسسه مالی اعتباری تعاونی-فست فود زنجیره ای سارا-تولیدی صنعتی آب لوله بسیار – آذرینسنگ احرار سپاهان –قطعات خودرو صنعتگر –نان سحر –ايکاد صنعت گستر –پارسیان رزين آمود اسپادانا-صنايع
  صادرات قیر-قیر مظروف سپاهان -پترو ماهان-پیشبرد الکترونیک-گسترش ايمن-بهبود فرايند -ايران جاورس-
  انصار برق ايرانیان-برنا سیالات آرتا-هولدينگ سنا الکترونیک و..
 •  تنظیم صورت های مالی و اظهار نامه مالیاتی شرکت ها و انجام حسابرسی داخلی-ارزش گذاری شرکتی-داوری پرونده
  های مالی و شراکتی
 •  ارايه خدمات مشاوره مديريتی به کسب و کارهای متعددواجرای پروژه های بهره وری مالی سازمانی

دکتر علیرضا هارونی

 • دوره یکساله مديریت کارآفرينی
 •  دوره يکصد و شصت ساعته عارضه يابی و بهره وری سازمانی
 •  دوره سیستم های اطلاعات مديريت MIS
 •  دوره مديريت تغییر و تحول
 •  دوره ممیزی داخلی ISO – 9001
 •  دوره مديريت و برنامه ريزی استراتژيک
 •  دوره دامهای پنهان در تصمیم گیری
 •  دوره بحران مالی در جهان
 •  دوره مديريت استرس و هوش هیجانی
 •  دوره مديريت پروژه
 •  دوره ارزيابی انطباق استانداردها
 •  دوره مديريت بحران
 •  دوره جامع مديريت بهره وری
 • دوره یکساله مديریت کارآفرينی
 •  دوره يکصد و شصت ساعته عارضه يابی و بهره وری سازمانی
 •  دوره سیستم های اطلاعات مديريت MIS
 •  دوره مديريت تغییر و تحول
 •  دوره ممیزی داخلی ISO – 9001
 •  دوره مديريت و برنامه ريزی استراتژيک
 •  دوره دامهای پنهان در تصمیم گیری
 •  دوره بحران مالی در جهان
 •  دوره مديريت استرس و هوش هیجانی
 •  دوره مديريت پروژه
 •  دوره ارزيابی انطباق استانداردها
 •  دوره مديريت بحران
 •  دوره جامع مديريت بهره وری
 • دوره یکساله مديریت کارآفرينی
 •  دوره يکصد و شصت ساعته عارضه يابی و بهره وری سازمانی
 •  دوره سیستم های اطلاعات مديريت MIS
 •  دوره مديريت تغییر و تحول
 •  دوره ممیزی داخلی ISO – 9001
 •  دوره مديريت و برنامه ريزی استراتژيک
 •  دوره دامهای پنهان در تصمیم گیری
 •  دوره بحران مالی در جهان
 •  دوره مديريت استرس و هوش هیجانی
 •  دوره مديريت پروژه
 •  دوره ارزيابی انطباق استانداردها
 •  دوره مديريت بحران
 •  دوره جامع مديريت بهره وری
 • دوره یکساله مديریت کارآفرينی
 •  دوره يکصد و شصت ساعته عارضه يابی و بهره وری سازمانی
 •  دوره سیستم های اطلاعات مديريت MIS
 •  دوره مديريت تغییر و تحول
 •  دوره ممیزی داخلی ISO – 9001
 •  دوره مديريت و برنامه ريزی استراتژيک
 •  دوره دامهای پنهان در تصمیم گیری
 •  دوره بحران مالی در جهان
 •  دوره مديريت استرس و هوش هیجانی
 •  دوره مديريت پروژه
 •  دوره ارزيابی انطباق استانداردها
 •  دوره مديريت بحران
 •  دوره جامع مديريت بهره وری