یک گام بالاتر با

راهبران مسیر کسب و کار

شرکت راهبران مسیر کسب و کار

گسترش راهبرد‌ های مالی

  •  راهبردهای مالی و مالیاتی
  • عارضه یابی مالی و بهره وری سازمانی
  • امکان سنجی و ارزیابی مالی FS
  • طرح کسب و کار Business plan

راهبران مسیر کسب و کار

علیرضا هارونی

راهبران مسیر کسب و کار

دربـاره علیرضــا هارونی

مشاور مالی و مالیاتی باشگاه مشاوران

(اتاق بازرگانی و شبکه پژهش و فناوری)

دکتری مدیریت صنعتی گرایش مالی

(25 سال تجربه مدیریتی)

عضو جامعه مشاورین مالیاتی ایران
POST DBA دانشگاه تربیت مدرس تهران
مشاور مرکز خدمات کسب و کار شهرک فن آوری استان اصفهان
مشاور مالی و مالیاتی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

راهبران مسیر کسب و کار

دربـاره علیرضــا هارونی

خدمات

راهبران مسیر کسب و کار

راهبردهای مالی ومالیاتی

برای امور مالیاتی خود ساختار و برنامه مشخصی داشته باشید تا کنترل امور در اختیار شما باشد.

عارضه یابی سازمانی

عارضه یابی و بهره وری سازمانی

برای شفاف کردن مسیر حرکت خود نیازهای بازار را مقابل فرایندها و اجزای سازمان قرار دهید تا فرصت ها و چالشها هویدا شوند .

امکان سنجی و ارزیابی مالی سازمانی

امکان سنجی و ارزیابی مالی FS

از اجزای مختلف سازمان خود و روابط بین آنها شناخت و تحلیل عمیق پیدا کنید تا راحت تر بتوانیدبا مسایل کنار بیایید و بهره وری را افزایش دهید.

طرح کسب و کار ( Business plan )

طرح کسب و کار Business plan

درک عمیقی از طرح کسب و کار (BP) خود پیدا کنید تا هم معیار محکمی برای تصمیم گیریها داشته باشید هم ابزار موثری برای ارتقا بهره وری سازمانی.

متخصصان

راهبران مسیر کسب و کار

دکتر سید مجسن علامه
دکتر سید محسن علامه

دکترای مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی و عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی مدیریت دانشگاه تهران

دکتر سیروس کشاورز
دکتر سیروس کشاورز

دکتری مدیریت صنعتی گرایش مالی و پژوهشگر مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

دکتر شراره طاهری

دکتری مدیریت صنعتی گرایش مالی و عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت مالی اقتصاد و حسابداری

راهبران مسیر کسب و کار

علیرضا هارونی

 POST DBA دانشگاه تربیت مدرس تهران ، دکتری رشته مديريت صنعتی گرایش مالی و کارشناسی ارشد رشته مديريت صنعتی گرايش تولید

حکایت های مالی

راهبران مسیر کسب و کار

راهبران مسیر کسب و کار

درحال راه اندازی

درحال راه اندازی

-ارتباط با

راهبران مسیر کسب و کار

در تمــاس باشــــید...

می توانید فرم مقابل را پر کنید و پیام خود را برای ما ارسال کنید. ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.