استاد شراره طاهری

استاد شراره طاهری

شراره طاهری

استاد شراره طاهری

استاد شراره طاهری

دکتری مدیریت صنعتی گرایش مالی

 • علایق شخصی : عارضه يابی و تحلیل عملکردهای مالی سازمان-بهره وری و استراتژی های مالی
 •  محیط های کاری مورد علاقه : پویا و رشد پذیر
 •  ويژگی های شخصی :علاقمند به فعالیت های تحلیلی در حوزه
 • مشاوره مدیريتی – مالی و مالیاتی 
 • حسابرسی داخلی ، مشاوره استراتژیک
 • اجرای پروژه های بهبود سازمانی

ایمیل : sh.taheri77@gmail.com

شماره تماس : 09173172113

تاریخ تولد : 1360/2/23

 

 • کارشناسی حسابداری : دانشگاه پیام نور شیراز (1381-1376)
 • کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی _ دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شیراز (1390-1388)
  موضوع پایان نامه : آنالیز ریسک مالی با استفاده از جریان نقدی و تکنیک بررسی و ارزیابی گرافیکی (GERT)
 • دکتری مدیریت صنعتی گرایش مالی _ دانشگاه آزاد نجف آباد (1401-139) با معدل 18.34
  موضوع پایان نامه : مدلسازی سرریزی های کوتاه مدت و بلندمدت بازار سرمایه و بازارهای موازی آن
 • مدرس دانشگاه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز
 • مدرس دانشگاه سما واحد شیراز
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • طاهری ، شراره ؛ عبدالباقی عطاآبادی , عبدالمجید ؛ آرمان ، محمد حسین ؛ وزیری سرشک، مجید (1402 ) . 
  اثر چرخه نوسانات کوتاه مدت طلا و ارز بر نوسانات بازار سرمایه ، فصلنامه اقتصاد مالی
  https://civilica.com/doc/1667364
 • حاجی کریمی ؛ رازقی ، سعید ؛ طاهری ، شراره ، عباسی پور ، سارا (1392) . تحلیل احتمالی در جریان تصمیم گیری در مسایل مالی با استفاده از روابط خطی در تکنيک گرت، فصلنامه علمی پژوهشی مديريت توسعه
  و تحول

 

 • Taheri, Sh., Abdolbaghi. A, A., Arman, M. H., Vaziri. S, M. (2023). ‘The Mechanism of Volatility Spillover and Noise Trading Among Financial Markets and The Oil Market: Evidence from Iran’, Journal of System
 • keshavarz, S., Amirabadi, A., Taheri, Sh. (2020). Corporate financial distress and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange, 5th International Conference on Management, Accounting and Economic Development,
  HTTPS://CIVILICA.COMDOC/112473
 • کشاورز، سیروس؛ محمدی، حانیه؛طاهری ، شراره (1399) ، بررسی تاثری رهبری تحول گرا بر سازمان های یادگیرنده با نقش میانجی فرهنگ سازمانی ، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد، حسابداری و بانکداری، 1119637/DOC/COM.CIVILICA://HTTP
 • کشاورز، سیروس؛ قویدل، مهناز ؛ صحراییان، کیانا ؛ طاهری ،شراره (1397) ، بررسی رابطه بین درک فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین و مدیریت فرایند کسب و کار شرکت های شهرک صنعتی شیراز ، دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ، تهران
 • HTTPS://CIVILICA.COM/DOC/782294 
 • طاهری، شیدا؛ کریم؛ طاهری، شراره (1396).بررسی رابطه بین  اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،
  https://civilica.com/doc/694150
 •  عضو هیات تحریریه مجله مدیریت علم داده کسب و کار ( JBDSR ) Data Business of Journal Science Research
 •  عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت کسب و کار
  https://modirsam.ir/CAAIBM
 •  عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کار هوشمند و علم داده در کسب و کار
  https://modirsam.ir/CIBMDS
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت برند، تبلیغات، بازاریابی و رسانه
  https://modirsam.ir/CBMAMM
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری
  https://modirsam.ir/CTFMEA
 •  عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت صنعتی، تولید و عملیات
  https://modirsam.ir/CTIMPO
 •  عضو کمیته علمی کنفرانس ملی روندهای نو ین مدیریت کسب و کار در حوزه بین الملل
  https://modirsam.ir/CNTBMI
 • علایق شخصی : عارضه يابی و تحلیل عملکردهای مالی سازمان-بهره وری و استراتژی های مالی
 •  محیط های کاری مورد علاقه : پویا و رشد پذیر
 •  ويژگی های شخصی :علاقمند به فعالیت های تحلیلی در حوزه
 • مشاوره مدیريتی – مالی و مالیاتی 
 • حسابرسی داخلی ، مشاوره استراتژیک
 • اجرای پروژه های بهبود سازمانی

استاد شراره طاهری

استاد شراره طاهری

استاد شراره طاهری

استاد شراره طاهری

استاد شراره طاهری

استاد شراره طاهری